TB Skoda Octavia Combi

Zakelijk rijden

De 10 meest gestelde vragen

Arrow down Lees verder

Bijtelling, milieu-investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er een hele klus aan. Reden om de 10 meest gestelde vragen op een rijtje te zetten. Met het antwoord uiteraard.

1. Hoe zien de bijtellingstarieven voor 2019 er uit?

De bijtelling voor privégebruik is van toepassing als u als ondernemer of werknemer een auto van de zaak ter beschikking hebt. Via de bijtelling wordt het voordeel belast dat u deze auto ook privé mag gebruiken. Dat wordt voor werknemers belast als loon en bij ondernemers bij de winst opgeteld. Hiervoor geldt in 2019 een forfait van 22% van de catalogusprijs van de auto als de auto een ‘datum eerste toelating’ in 2019 heeft. Ook auto’s met een ‘datum eerste toelating’ in 2017 of 2018 hebben een bijtelling van 22%. Voor auto’s met een ‘datum eerste toelating’ vóór 2017 blijft het uitgangspunt dat de bijtelling 25% is. Wel kunnen er nog CO2-afhankelijke kortingen van toepassing zijn. De overheid wil elektrisch rijden ook in 2019 blijven stimuleren. Voor volledig elektrische auto’s is de bijtelling daarom slechts 4% tot een catalogusprijs van € 50.000. Is de catalogusprijs hoger dan € 50.000, dan geldt het 4%-bijtellingstarief tot € 50.000 en geldt daarboven 22%. DE 10 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER ZAKELIJK RIJDEN IN 2019.2. Ik rijd in een auto met een verlaagde bijtellingscategorie. Hoe lang blijft die bijtelling gelden?

Als een auto een verlaagde bijtelling heeft in verband met een lage CO2-uitstoot, blijft die korting ook na een wijziging van de tarieven gelden zolang nog geen 60 maanden verstreken zijn na de maand van de eerste toelating. Of de auto van eigenaar of berijder gewisseld is, maakt daarbij geen verschil.3. Welke regels gelden voor een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling?

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kunt u voorkomen als u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt. Hoe u het bewijs daarvoor levert, is niet aan regels gebonden. Het beste kan dit door middel van een sluitende rittenadministratie. In een rittenadministratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, de aard van de rit en de gereden route als deze afwijkt van de meest gebruikelijke route. Het is belangrijk om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Een rittenadministratie die niet op orde is, kan een naheffing met boete opleveren. Wilt u een deugdelijk rittenadministratiesysteem aanschaffen? Dan is het handig om te letten op het Keurmerk voor ritregistratiesystemen. Dat zegt dat het systeem voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en dat privacy en continuïteit goed zijn geregeld.4. Ik wil mijn auto van de zaak ook privé gaan gebruiken. Hoe gaat dat dan met de bijtelling?

De bijtelling wordt berekend op jaarbasis. Als u het hele jaar van dezelfde werkgever een auto van de zaak ter beschikking hebt, kunt u alleen met ingang van een nieuw jaar overstappen van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom. Krijgt u bijvoorbeeld per 1 november een elektrische auto met slechts 4% bijtelling, en rijdt u tot en met oktober zonder bijtelling en houdt u daarvoor een rittenregistratie bij? Stap dan per 1 januari van het nieuwe jaar over op privégebruik met bijtelling. Daarmee voorkomt u in dit voorbeeld een naheffing over de periode januari tot en met oktober. Maar als u bijvoorbeeld tot en met oktober geen auto van de zaak ter beschikking had en vanaf november wél, dan kunt u voor die auto wél per 1 november besluiten hem ook privé te gaan gebruiken.5. Kan ik een deelauto ook privé gebruiken?

Ondernemers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit in het autogebruik. De belangstelling voor deelauto’s neemt daardoor toe. Door die toegenomen inzet van deelauto’s heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen met de Belastingdienst een regeling getroffen voor het privégebruik van deelauto’s. Met deze afspraken is het toegestaan om een auto voor één of meerdere dagdelen van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling. Voorwaarde is dat er een zakelijke huurprijs wordt betaald. De regeling (Als “Brancheregeling Privégebruik Deelauto” te downloaden op de website van de belastingdienst) kent daar specifieke spelregels voor. Er is dan geen bijtelling van toepassing.6. Hoe is het mobiliteitsbudget fiscaal geregeld?

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan uw werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij reist en dat hij of zij zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woonwerkverkeer. Ook voor zakelijke OV-reizen geldt een vrijstelling. Een ander deel valt mogelijk in de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het meerdere wordt, al dan niet met een eindheffing, belast als bruto loon.7. Heb ik bij private lease te maken met bijtelling?

Vanuit een mobiliteitsbudget kiezen werknemers steeds vaker voor private lease. Hierbij wordt een auto voor een vaste periode geleast tegen een vast bedrag per maand. Het betreft een vorm van operationele lease, maar het contract wordt dan niet met een bedrijf maar met een privépersoon gesloten. Bij zo’n privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Voorwaarde is wel dat het mobiliteitsbudget dan zo wordt uitgekeerd dat het naast eventuele vrijstellingen (bijvoorbeeld voor de kilometervergoedingen van 19 eurocent per kilometer) als belast loon wordt aangemerkt. Hebt u geen auto van de zaak maar wilt u wel gebruik maken van de gunstige 4% bijtelling op een elektrische auto? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om via een zg. ‘cafetariaregeling’ bruto loon in te ruilen voor het door de werkgever laten betalen van het private leasecontract van uw elektrische auto. Als de werkgever alle kosten van een auto betaalt, wordt dat als “loon in natura” gezien. Bij een auto wordt dat belast via de bijtelling. Vanzelfsprekend moet de werkgever wel met zo’n uitruil instemmen. De ruil heeft ook gevolgen voor eventuele inkomensafhankelijke regelingen. Voorafgaande afstemming met de belastingdienst is aan te raden.8. Kan ik ook in 2019 nog profiteren van de investeringsaftrek?

Ja, de investeringsaftrek is ook in 2019 van toepassing. De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u investeert in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst van uw onderneming lager en betaalt u minder belasting. De investeringsaftrek is er voor auto’s in twee vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek (MIA). De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens) en voor personenauto’s die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s). U kunt deze aftrekpost, die kan oplopen tot 28% van de investering, toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De MIA is een regeling die in het leven is geroepen om de aanschaf van nieuwe milieuvriendelijke producten te stimuleren. Van de MIA profiteert u vooral als u investeert in een nieuwe elektrische auto. Deze MIA kan oplopen tot 27 procent. Om in aanmerking te komen voor MIA moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).9. Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s?

Naast de milieu-investeringsaftrek van 27%, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM. Ook is in elk geval tot en met 2020 een nihiltarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing. Voor het privégebruik geldt bovendien een zeer lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs voor zover die niet meer bedraagt dan € 50.000. Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl)10. Hoe lang houdt een plug-in hybride nog het MRB-voordeel?

Er geldt in 2019 voor de motorrijtuigenbelasting een halftarief voor plug-in hybride auto’s tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot. Voor dat halftarief is bovendien geregeld dat dit voor deze categorie auto’s blijft gelden tot en met 2020. Het maakt daarbij niet uit of het een nieuwe of een gebruikte auto is.

Meer vragen over zakelijk rijden?

Heb je meer informatie nodig, neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie. Dit kan via telefonisch contact, een whatsapp bericht of vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen contact met jou op.

Direct bellen  Stuur een WhatsApp

Naam
Wij vragen een correct telefoonnummer voor aanvullende vragen.
Hoe mogen wij contact met je opnemen?
Waarom vragen wij deze gegevens?
  • Juist (mobiele) telefoonnummer voor aanvullende vragen
  • Correct email adres om te communiceren
CAPTCHA